Záruky

Jsme si opravdu jistí tím, že Vám předáváme filtr pevných částic perfektně vyčištěný. Díky tomu můžeme garantovat, že filtr pevných částic může být provozován dalších nejméně 100.000 km - většinou ale i mnohem déle. A to v případě, že se na vozidle nevyskytne závada, která způsobí únik oleje do výfukového systému nebo nadměrnou kouřivost motoru.

Na každém filtru pevných částic, který čistíme, provádíme následující kontroly:

 • test propustnosti tlakovou zkouškou - tlaková propustnost filtru musí být po vyčištění alespoň 95 % hodnoty nového filtru.
 • test katalytické vrstvy -  provedeme simulaci ohřátí katalyzátoru a sledujeme jeho schopnost vyvinout teplotu pro regeneraci
 • test prasklin - vizuální kontrolou a prosvětlovací technikou zjišťujeme, zda keramika není prasklá na povrchu nebo i uvnitř
 • test hmotnosti - při každém čištění provádíme porovnávací vážení, abychom věděli, kolik gramů sazí a popela jsme z filtru extrahovali

Následně je na vozidle vždy provedena podrobná diagnostika motoru, kdy je proveden zápis o kontrole všech podstatných systémů, které mohou ovlivnit životnost filtru pevných částic.

Pokud z nějakého důvodu filtr pevných částic po vyčištění není shledán zcela způsobilým k dalšímu provozu, čištění filtru pevných částic neúčtujeme. Zákazník hradí pouze servisní poplatek za rozebrání a složení filtru pevných částic a za jeho testy v hodnotě 850,- Kč vč. DPH, případně ostatní servisní práce (montáž, demontáž, diagnostika).

Jaké záruky tedy nabízíme?

 • rozšířená záruka 3 roky na vyčištění filtru pevných částic
 • záruka najetí nejméně 100.000 km s vyčištěným filtrem pevných částic
 • záruka 6 měsíců na servisní práce (montáž, demontáž, servisní úkony)

Výluky ze záruk

Záruka se nevztahuje na případy, kdy:

 • je na vozidle shledána závada motoru způsobující nadměrnou kouřivost motoru, zejména: vadný vstřik, nefunkční EGR ventil, vadné klapky v sání, únik tlaku v sání, závada turbodmychadla, vadné termostaty, chyba žhavení, špatný jízdní režim atd.
 • vozidlo bylo dlouhodobě provozováno s rozsvícenou kontrolkou chyby motoru nebo v omezeném režimu 
 • na vozidle nebyla po montáži filtru provedena podrobná diagnostika motoru a nebyl o ní proveden zápis nebo nebyl proveden reset adaptačních hodnot
 • vozidlo bylo provozováno s nekvalitním palivem
 • vozidlo bylo provozováno ve špatném jízdním režimu (dlouhodobě pouze ve městě) a nemělo tak možnost dosáhnout průběžně efektivní regenerace filtru

Jaký je postup, pokud se filtr po čištění znovu ucpe?

Pokud se v rámci platné záruky znovu objeví závada filtru pevných částic, je nutné přistavit vozidlo na naší centrálu, popř. k našemu servisnímu partnerovi, kde byl filtr pevných částic po vyčištění montován. Na vozidle provedeme podrobnou diagnostiku, porovnáme s diagnostikou provedenou při čištění filtru pevných částic a zjistíme důvod zanesení filtru pevných částic. V případě, že na vozidle nebude shledána žádná závada, která by mohla filtr pevných částic nadměrně zanést, provedeme další čištění filtru pevných částic zdarma nebo vrátíme peníze za předchozí čištění. V případě, že na vozidle bude zjištěna závada, která byla příčinou zanesení filtru pevných částic, řešíme po dohodě se zákazníkem situaci individuálně. Většinou se jedná pouze o zanesení sazemi, kdy po odstranění závady není nutné filtr pevných částic znovu čistit, ale pouze spustit násilnou regeneraci na vozidle. Tyto úkony pak již zákazník hradí sám. V každém případě zákazníkovi vždy doporučíme další postup.